Értéktár

ertektarrollup01

Isaszegi Települési Értéktár Bizottság (ITÉB)
Kedves Isaszegiek!
2012-ben a Parlament elfogadta a „hungarikum törvényt”, mely lehetőséget biztosít a településeknek, hogy összegyűjtsék helyi értékeiket. Isaszeg Város Önkormányzata élt a lehetőséggel. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „ A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: Htv) és „A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról” szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján létrehozott egy hét tagú, szervezetileg önálló Települési Értéktár Bizottságot, és elfogadta annak szervezeti és működési szabályzatát a 163/2013.(VI.18) Kt. határozatával.
Jogszabályok:
1. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
2. A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16. ) Korm .rendelete
3. Javaslat ( ajánló lap) értéktárba történő felvételhez
Az ITÉB elnöke:
Verseczkyné Sziki Éva, a Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely igazgatója
Tagok:
Majsa Györgyné ny. könyvtárvezető, Mészáros Gusztávné képviselő, Szmolicza József múzeumi gyűjteménykezelő, Valkony Antal ny. tanár az Isaszegi Archív Tár létrehozója és 2018-tól
Lázár Ferenc informatikus.
Az eddig felvett helyi értékek honlapon való megjelenése lehetőséget ad arra, hogy nyilvánosan is megismerjék a város lakói a leírásokat és felhívják a figyelmet az esetleges hibákra, hiányosságokra. Bárki javasolhat újabb értékeket az erre a célra készült „Javaslat a Települési Értéktárba történő felvételhez” című ajánló lap kitöltésével ( pl. tipikus isaszegi étel, népszokás, természeti kincs, kulturális örökség, egészséggel kapcsolatos megoldás, ipar vagy műszaki találmány, építészeti alkotás, turisztikai vagy sporttal kapcsolatos érték ).

A javaslatok beadása folyamatos. A beérkezett javaslatról az Értéktár Bizottság 90 napon belül dönt. Szükség
esetén a javaslattevőt hiánypótlásra kéri fel. Az Értéktár Bizottság döntéséről írásban értesíti a javaslattevőt. Amennyiben a döntés pozitív, az Értéktárba felvett helyi érték adatait a Bizottság közzéteszi a Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely honlapján.
Szeretnénk aktivitásra biztatni a lakosságot!
Észrevételeiket, javaslataikat várjuk :
1.) elektronikusan: idgymo@gmail.com e-mail címre való megküldéssel
2.) postai úton: a javaslat teljes anyagát elektronikus adathordozón mellékelve (cím: Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely, 2117.Isaszeg, Dózsa György u. 2.Kérjük , hogy írják rá: „Javaslat az Isaszegi Települési Értéktárba való felvételre”
3.) személyesen: a 2.pontban leírtak szerint
A benyújtás határideje: folyamatos

Bár a helyi sajtóban már korábban közzétettük felhívásunkat, a jövőben a helyi értékek feltárásába és feldolgozásába folyamatosan szeretnénk bevonni a helyi civil szervezeteket és intézményeket is!

Megosztás:

Az isaszegi művelődési otthon honlapja